U bent hier: Home Projecten Schone Scheepvaart

duwboot op waal

Info

Schone Scheepvaart

De Stadsregio Arnhem Nijmegen geeft subsidie voor verduurzaming van de scheepvaart op de belangrijke binnenvaartroutes in de regio. Dat is goed voor de luchtkwaliteit en draagt bij aan een betere concurrentiepositie van de binnenvaart.

Verbetering concurrentiepositie

De binnenvaart is per vervoerde ton de zuinigste en meest CO2-arme vervoersmodaliteit. Maar de uitstoot van vervuilende stoffen is ten opzichte van het wegvervoer is relatief groot. Door de binnenvaart schoner te maken kan de concurrentiepositie ten opzichte van het wegvervoer verbeterd worden. De subsidieregeling Schone Scheepvaart is bedoeld om stikstofdioxide (NO2) en fijnstof  (PM) te beperken, en zo regionale knelpunten voor de luchtkwaliteit op te lossen. De regeling moet ervoor zorgen dat de NO2-concentratie onder bijvoorbeeld de Waalbrug onder de Europese norm komt.

Innovatieve maatregelen

De stadsregio stelt de subsidieregeling in om binnenvaartschippers, rederijen, verladers maar ook havens, bunkerstations en baggeraars te stimuleren om te investeren in verduurzaming van de scheepvaart. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van nabehandeling bij bestaande motoren zoals roetfilters, additieven bij diesel en elektrificatie van laad- en losinstallaties als alternatief voor gebruik van scheepsgeneratoren.

Economische structuurversterking

Er is minimaal 650.000 euro beschikbaar. Er is maximaal 100.000 euro per project beschikbaar. Elke partij kan -het liefst in consortia-  maximaal twee keer inschrijven. Om structuurversterking rond de scheepvaart te stimuleren worden de voorstellen behalve op technische, financiële en organisatorische haalbaarheid getoetst op de mate en duur waarin er binnen een consortium wordt samengewerkt. Niet de technische oplossing staat  centraal, maar het effect van de maatregel.

Projectvoorstellen indienen

De subsidieregeling Schone Scheepvaart is een initiatief van de  stadsregio in samenwerking met de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincie Gelderland.

Van 6 januari tot en met 28 februari 2014 kunnen projectvoorstellen worden ingediend. In maart worden de projectvoorstellen door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld. Toekenning van de subsidies gebeurt in april 2014. De consortia hebben dus ruim een half jaar om hun project te realiseren.

Meer informatie

Hieronder treft u de volgende documenten aan:

-       Subsidieregeling Schone Scheepvaart

-       Projectformat Plan van aanpak

-       Aanvraagformulier

-       Folder Schone Scheepvaart

-       Persbericht dd. 2 december

Hieronder treft u ter inspiratie en als achtergrond de PowerPoint presentatie en het verslag van de marktconsulatie aan. Houd er rekening mee dat dit een oude presentatie is die uiteindelijk heeft geleid tot de totstandkoming van de subsidieregeling. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend:

-       Presentatie marktconsultatie

-       Verslag marktconsultatie

 

Tijdens de Telematicadag op 30 december presenteert de stadsregio een toelichting op de subsidieregeling voor de binnenvaart.

Heeft u inhoudelijke vragen, neemt u dan contact op met Erik Lubberding, telefoon 024-329 79 79 of e-mail schonescheepvaart@destadsregio.nl

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.